Aktualizacja dokumentów – 2024

Zaktualizowaliśmy: – regulamin gospodarowania środkami scentralizowanego ZFŚS przeznaczonych na cele mieszkaniowe, - wniosek o przyznanie pożyczki, - umowę, – klauzulę informacyjną, - prośbę o zmianę warunków spłaty, – kwoty pożyczek, – terminy posiedzeń Komisji.