Zaktualizowaliśmy:

– regulamin gospodarowania środkami scentralizowanego ZFŚS przeznaczonych na cele mieszkaniowe,

– wniosek o przyznanie pożyczki,

– umowę,

– klauzulę informacyjną,

– prośbę o zmianę warunków spłaty,

– kwoty pożyczek,

– terminy posiedzeń Komisji.