RODO

Administratorem Danych Osobowych jest: Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej 33-300 Nowy Sącz ul. St. Batorego 76

Inspektor ochrony danych osobowych Gad Anna jest dostępny w siedzibie Administratora Danych Osobowych od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00;
kontakt telefoniczny (18) 442 17 15

Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych na cele mieszkaniowe. Realizacja zadania wynika z przepisów prawa.

Każdy ma prawo do:
– dostępu do treści swoich danych,
– sprostowania, usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia sprzeciwu,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)