Numer konta bankowego

Zespół Scentralizowanej Obsługi
Finansowo-Księgowej
w Nowym Sączu
ul. Batorego 76 33-300 Nowy Sącz

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

83 1050 1445 1000 0023 5306 60 67

Na przelewach prosimy wpisywać numer pożyczki