Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Komisji

ds. przyznawania pożyczek z zfśs w 2024 r.

1. 12 luty
2. 24 kwiecień
3. 24 czerwiec
4. 16 wrzesień
5. 20 listopad