Dane kontaktowe

Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej w Nowym Sączu

Pracownicy

Kierownik ZSOF-K: B. Stanaszek

Główny Księgowy ZSOF-K : B.Kościółek

Pracownicy obsługujący ZFŚS :

Anna Gad
Beata Kościółek
Bogusława Stanaszek

Kierownik ZSOF-K przyjmuje zainteresowanych
w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności ZSOF-K
w każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 15.30