Jednostki obsługiwane przez Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej w Nowym Sączu od dnia 01.01.2024 r.:

 1. Zespół Żłobków Miejskich w Nowym Sączu,
 2. Miejskie Przedszkole nr 1 w Nowym Sączu,
 3. Miejskie Przedszkole nr 3 w Nowym Sączu,
 4. Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu,
 5. Miejskie Przedszkole nr 7 w Nowym Sączu,
 6. Miejskie Przedszkole nr 18 w Nowym Sączu,
 7. Zespół Przedszkoli w Nowym Sączu,
 8. Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu,
 9. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Nowym Sączu
 10. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu,
 11. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Juliana Tuwima w Nowym Sączu,
 12. Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu,
 13. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu,
 14. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Nowym Sączu,
 15. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Nowym Sączu,
 16. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu,
 17. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Nowym Sączu,
 18. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Nowym Sączu,
 19. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Nowym Sączu,
 20. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7 w Nowym Sączu,
 21. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 w Nowym Sączu,
 22. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 w Nowym Sączu,
 23. Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu,
 24. Zespół Szkół nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu,
 25. Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu,
 26. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu,
 27. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu,
 28. Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu,
 29. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Sączu,
 30. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Sączu,
 31. Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu,
 32. Zespół Szkół Nr 3 w Nowym Sączu,
 33. Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej w Nowym Sączu.