Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej w Nowym Sączu prowadzi działalność w zakresie Obsługi scentralizowanej części zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników, emerytów i rencistów jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza - cele mieszkaniowe.
Aktualności

13.12.2017
Zaktualizowano regulamin, umowę i wniosek o przyznanie pożyczki

01.03.2017
Wpłaty gotówkowe rat pożyczek mieszkaniowych proszę wpłacać na konto bankowe ZFŚS

Kasa od 01.03.2017 r. nieczynna