Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej w Nowym Sączu prowadzi działalność w zakresie Obsługi scentralizowanej części zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników, emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych miasta Nowego Sącza - cele mieszkaniowe.

Przy Zespole Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej działa Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty.
Aktualności

22.12.2016
ZFŚS - zaktualizowano terminy posiedzeń i wysokości pożyczek na rok 2017.